Käyttöehdot

Olemme alusta sosiaaliselle muutokselle ja olemme omistautuneita käyttäjien sitoutumiseen. Kutsumme kaikkia työskentelemään hyvin erilaisten huolenaiheidensa hyväksi. Sananvapaus ja ilmaisunvapaus ovat aina tervetulleita. Muiden vahingoittamisen välttämiseksi alustan käytölle on olemassa selkeät säännöt.

 1. Laittomat vetoomukset
  1. Vetoomukset, jotka rikkovat vapaata, demokraattista perusjärjestystä tai haluavat lakkauttaa sen, lopetetaan. Vetoomukset, jotka vaativat vihaa ja väkivaltaa tai hyväksyvät, kieltävät tai vähättelevät kansallissosialismin rikoksia, lopetetaan. Vetoomukset, jotka kyseenalaistavat perustuslain tai kyseenalaistavat vihaan yllyttämisen rikosoikeudellisen vastuun, lopetetaan. Euroopan ihmisoikeussopimuksia tai kansainvälistä oikeutta vastaan suunnatut vetoomukset lopetetaan.
  2. Vetoomukset, jotka vastustavat oikeuden päätöksiä, ovat sallittuja ainoastaan silloin, jos tavanomaisessa oikeuskäytännössä vaaditaan lisäkeinoja, tai vaaditaan oikeudellista asetusta, joka saattaisi tehdä vetoomuksen haastaman oikeuskäytännön mahdottomaksi tulevaisuudessa.
  3. Loukkaavat, halventavat ja syrjivät vetoomukset lopetetaan ja estetään. Tämä sisältää, mutta ei rajoittuen, loukkaukset, alentaminen ja syrjintä henkilöitä tai ihmisryhmiä kohtaan, jotka on määrätty ryhmiin tai jotka tunnistavat itsensä yhden tai useamman seuraavista kriteereistä: sukupuoli, ikä, ulkonäkö, alkuperä, sosiaalinen asema, uskonto, vamma, siviilisääty tai seksuaalinen suuntautuminen.
  4. Vetoomukset, joissa on virheellisiä tosiasioita, puuttuvat lähteet tai harhaanjohtavasti puuttuvat olennaiset tosiasiat, lopetetaan. openPetition varaa oikeuden myöhemmin pyytää lähteitä kiistanalaisissa tapauksissa tai täydentää olennaisia tietoja.
  5. Vetoomukset, jotka subjektiivisesta näkökulmasta katsottuna halventavat henkilöiden tai ryhmien käyttäytymistä lakkautetaan ja estetään. Myöskään vetoomuksia, joissa yleistetään kokonaisia ihmisryhmiä perusteettomasti ja esitetään vaih yhden henkilön mielipide, ei voida hyväksyä. Vastakkainen ja oikeutettu kritiikki julkista henkilöä tai ryhmää vastaan heidän julkisen toiminnan takia on sallittua.
  6. Vetoomukset, jotka vain viittaavat muihin vetoomuksiin eivätkä aseta erillisiä tavoitteita, lakkautetaan ja estetään. Tämä koskee myös vetoomuksia muilla alustoilla.
  7. Vetoomukset, jotka sisältävät satiirista sisältöä karkotetaan trollitorniin
  8. Vetoomukset, joissa mainostetaan suoraan tai epäsuorasti omia tuotteita, palveluita tai osapuolia, lakkautetaan. Vetoomukset, joissa mainostetaan suorasti tai epäsuorasti osapuolia, ovat sallittuja jos tämä osapuoli on vetoomuksen aloittaja. Vetoomukset, jotka ovat puolueen tukijoita tai jäseniä, ja sisältävät suoraa mainostusta puolueisiin, eivät ole sallittuja.
  9. Vetoomukset ovat kelvollisia vain silloin, kun vetoomuksen tekijä kertoo koko nimensä tai nimen toisen henkilön puolesta, jossa kerrotaan täysi osoite ja sähköpostiosoite. Sähköpostia käytetään varmentamiseen. Osoitetta saatetaan myös käyttää varmentamiseen viranomaisten puolesta.
  10. Vetoomukset eivät saa loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudella suojattuja tekstejä, kuvia tai videoita käytettäessä vetoomuksen esittäjä on velvollinen hankkimaan oikeudenhaltijan suostumuksen ja nimeämään lähteet.
  11. Muiden kuin julkisten henkilöiden henkilötietojen julkaiseminen on sallittua vain asianomaisen suostumuksella.
  12. Vetoomukset on kirjoitettava paikallisella kielellä. Vetoomuksesta voidaan lisäksi luoda enemmän versioita eri kielillä.
  13. Vetoomukset, joiden alkuperäisen vetoomuksen sisältöä ja / tai vaatimusta on muutettu tai jatkettu jälkeenpäin, estetään.
  14. Vetoomukset, jotka muodostavat alkuperäisen kielen vetoomuksen virheellisen käännöksen poikkeavan sisällön tai vaatimuksen osalta, lopetetaan.
 2. Rajoitetut vetoomukset
  1. Vetoomukset, joita ei ole osoitettu tietyille ihmisille, laillisille tahoille, hallituksen osille tai poliittisille organisaatioille, yrityksille, yhteiskunnalle tai julkiselle toiminnalle, ei näytetä julkisesti.
  2. Vetoomukset, jotka eivät vastaa meidän laatuvaatimuksiamme vetoomuksille, tulee tarkastaa vetoomuksen jättäjän toimesta. Muokattavana olevat vetoomukset eivät näy julkisesti.
  3. Vetoomukset, jotka ajavat ainoastaan vetoomuksen jättäjän omia etuja, käsitellään yksilöllisinä ongelmina. Yksityisiä ongelmia ei näytetä julkisesti.
  4. Vetoomuksia, jotka ovat samanlaisia tai sisällöltään samanlaisia kuin jo vireillä olevat vetoomukset, ei listata julkisesti, mutta ne voidaan silti allekirjoittaa. Asian vuoksi mahdollisimman monta allekirjoitusta tulisi niputtaa yhden vetoomuksen alle.
  5. Vetoomukset, joissa vetoomuksen vastaanottaja ei ole vastuussa halutusta päätöksestä, ei näytetä julkisesti ja kaikkia kannattajia tiedoitetaan tästä.
  6. Jos vetoomuksessa esitettyjen lausuntojen paikkansapitävyyttä ei dokumentoida riittävästi, kannattajille ilmoitetaan tästä eikä vetoomusta näytetä julkisesti.
  7. Sallittujen vetoomusten rikkoessa käyttöehtoja pienissä määrin, annetaan vetoomukselle 3 päivää aikaa korjata rikkomukset. Tänä aikana vetoomus ei näy julkisesti.
 3. OpenPetitionin käyttäjämaksut
  1. Vetoomukset ovat ilmaisia.
  2. Vetoomuksiin osallistuminen ja kaikkien openPetitionin toimintojen käyttö on ilmaista.
 4. Vetoomuksen esittäjän oikeudet ja velvollisuudet
  1. Vetoomuksen esittäjällä on oikeus asettaa allekirjoitusaika viikosta yhteen vuoteen.
  2. Vetoomuksen esittäjällä on oikeus tarkistaa tekstiä tilausjakson aikana edellyttäen, että vetoomuksen päätarkoitus ei vääristy.
  3. Vetoomuksen esittäjällä on oikeus valita vapaasti allekirjoitusten keräämisen kohde, mikäli vetoomusta ei ole osoitettu eduskunnalle, hallitukselle tai hallinnolle.
  4. Vetoomuksen esittäjä sitoutuu tarkastamaan tilauksen aikana saadut verkko- ja paperiallekirjoitukset ja poistamaan selkeästi virheelliset allekirjoitukset.
  5. Vetoomuksen esittäjä sitoutuu vastaamaan viipymättä lukijoiden tiedusteluihin tilausjakson aikana. Tiedustelut välitetään hakijoille sähköpostitse yhteydenottolomakkeen kautta.
  6. Vetoomuksen esittäjä on velvollinen antamaan vetoomuksen sen vastaanottajalle pian tilauksen päättymisen jälkeen. 12 kuukauden kuluttua tilauksen päättymisestä vetoomuksille, joita ei ole jätetty, annetaan tila "epäonnistui".
  7. Jos vastaanottaja on vetoomuskomitea, openPetition pidättää oikeuden vetoomukseen, jolle pyyntö on osoitettu, jos vetoomuksen esittäjä ei jätä vetoomusta 3 kuukauden kuluessa.
  8. Vetoomuksen esittäjällä on oikeus ja velvollisuus milloin tahansa ilmoittaa kannattajilleen vetoomuksen etenemisestä. Kannattajien ilmoitusoikeutta rajoitetaan, jos viesteissä ei nimenomaisesti viitata vetoomusasiaan.
  9. Luomalla vetoomuksen openPetition gGmbH -verkkoalustan kautta vetoomuksen esittäjä valtuuttaa openPetition edustamaan häntä vetoomusoikeutensa puitteissa, mikäli vetoomuksen esittäjä ei käytä vetoomusoikeuttaan itse. Tämä ei johda openPetition gGmbH:n velvollisuuteen edustaa vetoomusoikeutta missään tapauksessa.
  10. Vetoomukset, joita vetoomuksen esittäjä ei jatka eteenpäin, voidaan siirtää aiemmalta vetoomuksen esittäjältä tai openPetitionista uudelle vetoomuksen esittäjälle.
  11. Vetoomuksen esittäjällä on oikeus irtisanoa vetoomukset ennenaikaisesti, jos vetoomuspyyntö on vanhentunut tai päämäärään on päästy muilla tavoilla. Vetoomuksen esittäjä sitoutuu ilmoittamaan kannattajilleen syyt vetoomuksen lopettamiseen.
  12. Vetoomuksen esittäjä ei saa toimittaa allekirjoitusluetteloita ja keräyslomakkeita kenellekään muulle kuin vetoomuksen vastaanottajalle.
  13. Tietotyön päätyttyä hakija on velvollinen tuhoamaan kaikki hänen käyttöönsä digitaalisessa tai painetussa muodossa olevat allekirjoitustiedot.
 5. Tekijänoikeus
  1. OpenPetitionissa julkaistut omat tekstit, kuvat tai videot ovat Creative Commons -lisenssin alaisia by-nc-sa. Attribuutio sisältää mainitsemisen openPetition-alustan ja kirjoittajan nimeämisen (jos tiedossa).
  2. Jos kannattaja allekirjoittaa vetoomuksen nimettömänä ja lisää allekirjoitukseensa kommentin, tätä nimettömyyttä on kunnioitettava ja suojeltava. Tästä johtuen openPetitionilla tai vetoomuksen esittäjällä ei ole oikeutta julkaista kommenttia nimettömän kannattajan nimeen liittyen.
 6. Läpinäkyvyys
  1. Julkaistut vetoomukset tallennetaan pysyvästi ja ne ovat haettavissa poliittisten prosessien jäljitettävyyden vuoksi. Vetoomuksen sisältöön tehdyt muutokset tallennetaan ja ne voidaan rekonstruoida julkisesti.
  2. Pyynnöstä vetoomusteksteissä julkaistut henkilötiedot anonymisoidaan.
 7. Toimitukselliset muokkaukset
  1. openPetition varaa oikeuden poistaa tekstiä ja linkkejä vetoomuksista, kommenteista, keskusteluihin osallistumisesta ja blogimerkinnöistä, jotka viittaavat ulkoisiin verkkosivustoihin tai asiakirjoihin. Tämä koskee erityisesti linkkejä sivuille tai asiakirjoihin ja teksteihin, jotka
   • loukkaavat valtion lakia ja demokraattisia perusoikeuksia ja arvoja
   • eivät noudata Euroopan ihmisoikeussopimusta tai kansainvälistä oikeutta
   • sisältää loukkaavia ja syrjiviä lausuntoja yksilöitä tai ihmisryhmiä kohtaan)
   • eivät täytä laatuvaatimuksiamme
  2. openPetition varaa oikeuden lisätä sopivia lähteitä paremman ymmärrettävyyden vuoksi ja muokata vetoomusten tekstejä, mikäli nämä muokkaukset parantavat luettavuutta eivätkä muuta vetoomuksen olemusta.
  3. openPetition pidättää oikeuden poistaa vetoomuskuvia ja -videoita seuraavissa tapauksissa:
   • niillä voi olla jräkyttävä vaikutus ihmisiin
   • väkivalta tai julmuus ihmisiä tai eläimiä vastaan
   • yksityiset äänitykset, jotka vahingoittavat yksityisyyttä
   • pornografiset sisällöt
   • satiirisia kuvauksia
   • Asiasisällöt, jotka ovat ristiriidassa vetoomusten kanssa
  4. openPetition varaa oikeuden lisätä vetoomuskuvia, jos ne kuvaavat asiaa paremmin.
 8. Keskustele kannanotoista ja kommenteista

  Keskustelujen ja kommenttien esittämiseen sovelletaan meidän omaa Netikettiä.

 9. Sukupuoleen sopivaa kieltä

  Näemme sukupuolineutraalimman kielen tärkeänä askeleena sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa yhteiskunnassamme.

  Alustana otamme huomioon muodon, jossa ihmiset ovat tottuneet kommunikoimaan keskenään.

  • Käytämme virallisia Dudenin oikeinkirjoitussääntöjä
  • Kun se ei häiritse puheenkulkua, viittaamme molempiin sukupuoliin käyttämällä täydellistä tai lyhennettyä parimuotoa
  • Tarvittaessa käytämme vuorotellen maskuliinista ja feminiinistä muotoa.
  • Käytämme silloin tällöin jo vakiintuneita sukupuolineutraaleja sanoja, monikkosubstantiivija, passiivimuotoa tai suoraa osoitemuotoa.
  • Yksittäisissä tapauksissa käytämme yleisempää maskuliinista tai feminiinistä muotoa
  • Käyttäjiemme sisältö säilytetään annetussa muodossa

  Alustana tuemme kielenmuutosta kohti sukupuoleen sopivaa kieltä. Emme pakota muutosta emmekä yritä estää sitä.

  Pyrimme osallistavaan kieleen, erityisesti käyttämällä yksinkertaista kieltä.

 10. Huomautus

  Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että openPetition-palvelu ei ole käytössä tietyn ajan tai me menetämme dataa, luovutat kaikki korvausoikeutesi vahingosta, joka tästä on saattanut syntyä.

 11. Voidaan muokata

  openPetition pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja. Muutettujen käyttöehtojen takautuva soveltaminen ei ole mahdollista.

Tila: Joulukuu 2020

Nykyiset vetoomukset

katso kaikki vetoomukset

Auta lisäämään kansalaisten osallistumista. Haluamme saada huolesi kuuluviin ja pysyä itsenäisinä.

Lahjoita nyt