Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella insamlingar — Schweiz

på tema Kultur

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket (Tyska)

9 742 Signaturer
11 dagar återstående
9 486 Signaturer
127 dagar återstående
6 352 Signaturer
66 dagar återstående
5 617 Signaturer
13 dagar återstående
4 635 Signaturer
19 dagar återstående
2 869 Signaturer
5 dagar återstående
498 Signaturer
73 dagar återstående
463 Signaturer
57 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu