Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Текущи колекции — Швейцария

по темата Култура

Тези инициативи в момента могат да бъдат подписани. Сортирани по брой подписи.

Петиции в други държави/ЕС на националния език (Немски)

9 742 Подписи
12 дни оставащи
9 486 Подписи
127 дни оставащи
6 352 Подписи
66 дни оставащи
5 617 Подписи
14 дни оставащи
4 635 Подписи
20 дни оставащи
2 869 Подписи
6 дни оставащи
1 935 Подписи
86 дни оставащи
1 568 Подписи
38 дни оставащи
1 345 Подписи
97 дни оставащи
497 Подписи
73 дни оставащи
463 Подписи
57 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега