Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

14 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο. Δίνουμε σε κάθε άτομο μια φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ανησυχία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Ελβετία

στο Θέμα Πολιτισμός

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

1.370 Υπογραφές
36 ημέρες υπόλοιπο

Αναφορές σε άλλες χώρες / ΕΕ στην εθνική γλώσσα (Γερμανικά)

9.742 Υπογραφές
12 ημέρες υπόλοιπο
9.486 Υπογραφές
127 ημέρες υπόλοιπο
6.352 Υπογραφές
66 ημέρες υπόλοιπο
5.617 Υπογραφές
14 ημέρες υπόλοιπο
4.635 Υπογραφές
20 ημέρες υπόλοιπο
4.238 Υπογραφές
66 ημέρες υπόλοιπο
3.171 Υπογραφές
189 ημέρες υπόλοιπο
2.869 Υπογραφές
6 ημέρες υπόλοιπο
1.931 Υπογραφές
86 ημέρες υπόλοιπο
1.568 Υπογραφές
38 ημέρες υπόλοιπο
1.345 Υπογραφές
97 ημέρες υπόλοιπο
497 Υπογραφές
73 ημέρες υπόλοιπο
463 Υπογραφές
57 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα