Petitioner i Schweiz

Avisering om nya petitioner i Schweiz

Låt mig veta om nya petitioner i denna regionen.
Jag accepterar att min e-postadress kommer att lagras i syfte att vidarebefordra petitioner. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst.


Schweiz Petitions check-up

Hur öppna och transparenta är webbplatserna för Schweiz?

Information om möjligheter att delta

Det är möjligt att lämna in petitionen online

Allmänhetens tillträde till inlämnade petitioner

Basinformation
Vald representant: Bundespräsident Ueli Maurer
invånare: 8.183.800
Rösträtt: ~ 6.100.000
Quoruminformation
oPetition Quorum:: (signaturer)    18.000
Kontaktinformation:
webbplats:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
Parlament:: Lista över parlamentariker
Offentliga petitioner::
Petitions formulär online:
Skriftlig petition till postadressen: Bundespräsident Ueli Maurer

Mail:

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International