Petície v Švajčiarsko

Oznamovanie nových petícií v Švajčiarsko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Švajčiarsko Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Švajčiarsko?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám

Základné informácie
Zvolený zástupca : Bundespräsident Ueli Maurer
Obyvatelia: 8.183.800
oprávnený hlasovať : ~ 6.100.000
kvórum
oPetition kvorum: (Spravne)    18.000
kontaktné údaje
webová stránka:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície :
Online formulár:
Písomná petícia na poštovú adresu : Bundespräsident Ueli Maurer

e-mail:

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International