Petície v Švajčiarsko

Oznamovanie nových petícií v Švajčiarsko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.

Základné informácie

Zvolený zástupca
Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft Schweizerischer Bundesrat
Obyvatelia
8 902 308
oprávnený hlasovať
~ 6.700.000

kvórum

oPetition kvorum (Spravne)
18 000

kontaktné údaje

Snemovňa parlamentu
Zoznam poslancov
Písomná petícia na poštovú adresu
Bundesversammlung

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz