Peticione në Zvicra

Njoftimi i peticioneve të reja në Zvicra

Më tregoni për peticione të reja në këtë rajon.
Jam dakord që adresa ime e emailit të ruhet me qëllim të dërgimit të peticioneve. Unë mund ta anulloj këtë pëlqim në çdo kohë.


Zvicra kontrolloni peticion

Sa të hapura dhe transparente janë faqet e internetit Zvicra ?

informon rreth mundësive për pjesëmarrje

Dorëzoni peticionin e mundur në internet

Qasje publike në të gjitha peticionet e paraqitura

të dhëna bazike
Përfaqësues të zgjedhur: Bundespräsident Ueli Maurer
banorët: 8.183.800
lejohet të votojë: ~ 6.100.000
të dhëna kuorum
Kuorumi i openPetition: (nënshkrime)    18.000
informacioni kontaktit
Faqja e internetit :
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
parlament : Lista e parlamentarëve
Peticionet publike :
Formulari i peticionit në internet :
Peticion me shkrim në adresën postare : Bundespräsident Ueli Maurer

email:

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International