Ψηφίσματα στην Schweiz

Benachrichtigung über neue Petitionen in Schweiz

Informieren Sie mich über neue Petitionen in dieser Region.
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für den Zweck der Weiterleitung von Petitionen gespeichert wird. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen.


Schweiz Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Schweiz?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.


Βασικές πληροφορίες:
Gewählter Vertreter: Bundespräsidentin Doris Leuthard
Einwohner: 8.183.800
Wahlberechtigt: ~ 6.100.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    18.000
Πληροφορίες επικοινωνίας
ιστοσελίδα:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
Κοινοβούλιο:: Liste der Parlamentarier
Δημόσια ψηφίσματα:
Online-Formular Petitionen:
Petition schriftlich an Postadresse: Bundespräsidentin Doris Leuthard

Email:

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden