Ψηφίσματα στην Ελβετία

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Ελβετία

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.

9 Υπογραφές
79 ημέρες υπόλοιπο
1.999 Υπογραφές
260 ημέρες από τη συλλογή
735 Υπογραφές
48 ημέρες από τη συλλογή
501 Υπογραφές
151 ημέρες από τη συλλογή

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος εκπρόσωπος
Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft Schweizerischer Bundesrat
Κάτοικος
8.902.308
Δικαίωμα ψήφου
~ 6.700.000

Δεδομένα απαρτίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Bundesversammlung

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα