Ψηφίσματα στην Ελβετία

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Ελβετία

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.

1.758 Υπογραφές
1 ημέρα υπόλοιπο
4.056 Υπογραφές
358 ημέρες από τη συλλογή
88 Υπογραφές
85 ημέρες από τη συλλογή
36 Υπογραφές
216 ημέρες από τη συλλογή
Περιοχή: Ελβετία
27 Υπογραφές
213 ημέρες από τη συλλογή
21 Υπογραφές
21 ημέρες από τη συλλογή

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος
Bundespräsident Schweizer Bundesrat
Κάτοικος
8.738.791
δικαίωμα ψήφου
~ 6.600.000

Δεδομένα απαρτίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Bundesversammlung

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα