Петиции във Швейцария

Уведомяване за нови петиции през Швейцария

Кажете ми за нови петиции в този регион.
Съгласен съм, че моят имейл адрес ще бъде съхранен с цел изпращане на петиции. Мога да оттегля това съгласие по всяко време.


Швейцария проверка Петиция

Колко открити и прозрачни са уебсайтовете на Швейцария?

Информира за възможностите за участие

Изпратете петиция онлайн

Публичен достъп до всички подадени петиции

основна информация
Избран представител: Bundespräsident Ueli Maurer
население: 8.183.800
право на глас: ~ 6.100.000
кворум
o Кворум за петиция: (не е гласувано)    18.000
контакт
уебсайт:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
парламент: Списък на парламентаристите
Публични петиции:
Петиции за онлайн формуляри:
Петиция в писмена форма на пощенски адрес: Bundespräsident Ueli Maurer

Е-мейл:

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International