Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

begäran bearbetas — Belgien

Prenumerationsperioden har gått ut och det finns fortfarande inget beslut i ärendet.

1 135 Signaturer
119 dagar sedan insamlingen
256 Signaturer
295 dagar sedan insamlingen
253 Signaturer
18 dagar sedan insamlingen
187 Signaturer
128 dagar sedan insamlingen
183 Signaturer
143 dagar sedan insamlingen
141 Signaturer
1 dag sedan insamlingen
129 Signaturer
141 dagar sedan insamlingen
7 Signaturer
323 dagar sedan insamlingen

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket (Nederländska )

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu