Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Shqetësimet në vazhdim — Belgjikë

Periudha e nënshkrimit ka përfunduar dhe akoma nuk ka vendim për këtë çështje.

1 135 nënshkrimet
119 ditë që nga mbledhja
389 nënshkrimet
168 ditë në dialog
256 nënshkrimet
295 ditë që nga mbledhja
253 nënshkrimet
18 ditë që nga mbledhja
187 nënshkrimet
128 ditë që nga mbledhja
183 nënshkrimet
143 ditë që nga mbledhja
141 nënshkrimet
1 ditë që nga mbledhja
7 nënshkrimet
323 ditë që nga mbledhja

Peticione në vendet e tjera / BE në gjuhën kombëtare (holandez )

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani