Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

blockade initiativ — Belgien

Dessa initiativ strider mot vårt Användarvillkor. Initiativtagarna lämnade inte in en reviderad version inom den angivna tidsgränsen. Av öppenhetsskäl förblir orsaken till avstängning och texten för initiativet synlig. Du kan göra invändningar mot blockeringen av en petition.

Ezra Armakye als eerste Minister in nood?

Anledning till blockering:

Framställningar som innehåller falska uppgifter om fakta, saknade källor eller vilseledande utelämnande av relevanta fakta kommer att avslutas. openPetition förbehåller sig rätten att i efterhand begära källor i kontroversiella fall eller att få väsentliga fakta kompletterade.

Provide a source to the following statement, please: "We leven in een tijd waar de grondwet wordt overtreden door een pandemiewet gebaseerd op een virus met overlevingskans van 99,95%."


Open brief aan de premier voor bescherming van privacy and gegevensbescherming autoriteit

Anledning till blockering:

Framställningar måste skrivas på respektive officiella språk i landet. Ytterligare språkvarianter av en petition kan skapas.

Gebruik deze link om de petitie te ondertekenen: https://www.openpetition.eu/be/petition/online/open-brief-aan-de-premier-bescherming-van-privacy-and-gegevensbescherming-autoriteit


Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket (Nederländska )

Stop de propagandacampagnes in India en leg het gebruik van nep-ngo's tegen andere landen bloot

Anledning till blockering:

Framställningar som innehåller falska uppgifter om fakta, saknade källor eller vilseledande utelämnande av relevanta fakta kommer att avslutas. openPetition förbehåller sig rätten att i efterhand begära källor i kontroversiella fall eller att få väsentliga fakta kompletterade.

Please provide sources for the following statements: "Through a clandestine network of online news outlets, fake NGOs and phony websites, India has misled European institutions and its citizens through deliberate disinformation campaigns." "this deceitful network, its operator and affiliated online fake news platforms such as “EPtoday,” “EU Chronicles” and Asian News International (ANI) would send a strong message to the perpetrators and other actors involved propagating fake news and disinformation in the EU." "For fifteen years, India operated a network of online news outlets, NGOs and websites to spread fake news and false information at the UN and the EU to malign its adversaries, including Pakistan and China." "The network was organized and operated under the supervision of Ankit Srivastava through his India based Srivastava Group. The network’s operations in the EU and Geneva were controlled by Madi Sharma through her NGO Women’s Economic and Social Think Tank (WESTT). According to the EU DisinfoLab’s investigative report of December 9, 2020, online news outlets, including “EU Chronicles” and "EPtoday" operated fake news campaigns against Pakistan. ANI, which is the largest online new agency in India, amplified these fake news stories by feeding it to the mainstream Indian media. These online outlets impersonated to be the official EU media channels. "EPtoday" violated the ban imposed by the EU in 2019 and restarted its fake news operation under "EU Chronicles." India has exploited individual MEPs and used statements attributed to them as official position of the EU."


Café Alegria Openen

Anledning till blockering:

Petitioner med direkt eller indirekt reklam för egna produkter, tjänster eller partier kommer avbrytas. Petitioner med direkt eller indirekt reklam för partier är tillåtna om partiet självt har startat själva petitionen. Petitioner lanserade av sympatisörer eller medlemmar av ett parti som inkluderar direkt eller indirekt reklam för partier är inte tillåtna.

De petitie is alleen gebaseerd op zelfpromotie en is daarom onderbroken. www.gofundme.com/f/portugees-cafe?sharetype=teams&member=3755144&utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na+share-sheet&pc_code=wa_co_dashboard_a&rcid=e1c64eb59183418192d63409578f2c93


Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu