Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor petities en politieke dialoog

14 miljoen mensen raken betrokken op ons platform om sociale problemen actief aan te pakken.

Elke dag boeken mensen succes met online petities. Wij ondersteunen jouw campagne van begin tot overhandiging.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk. We geven iedereen een stem - ongeacht hoe groot of klein uw zorg is.

Wat wil jij vandaag veranderen?

Geblokkeerde initiatieven — België

Deze initiatieven zijn in strijd met onze Servicevoorwaarden . De initiatiefnemers hebben niet binnen de gestelde termijn een herziene versie ingediend. Omwille van de transparantie blijven de reden van de blokkering en de tekst van het initiatief zichtbaar. Tegen een blokkering kan niet geprotesteerd worden.

Ezra Armakye als eerste Minister in nood?

Reden van blokkeren:

Verzoekschriften die valse feitelijke verklaringen, ontbrekende bronnen of misleidende weglating van relevante feiten bevatten, zullen worden beëindigd. openPetition behoudt zich het recht voor om in controversiële zaken achteraf bronnen op te vragen of essentiële feiten te laten aanvullen.

Provide a source to the following statement, please: "We leven in een tijd waar de grondwet wordt overtreden door een pandemiewet gebaseerd op een virus met overlevingskans van 99,95%."


Open brief aan de premier voor bescherming van privacy and gegevensbescherming autoriteit

Reden van blokkeren:

Petities moeten worden geschreven in de respectievelijke officiële taal van het land. Er kunnen extra taalvarianten van een verzoekschrift worden aangemaakt.

Gebruik deze link om de petitie te ondertekenen: https://www.openpetition.eu/be/petition/online/open-brief-aan-de-premier-bescherming-van-privacy-and-gegevensbescherming-autoriteit


Petities in andere landen/EU in de gekozen taal (Nederlands)

Stop de propagandacampagnes in India en leg het gebruik van nep-ngo's tegen andere landen bloot

Reden van blokkeren:

Verzoekschriften die valse feitelijke verklaringen, ontbrekende bronnen of misleidende weglating van relevante feiten bevatten, zullen worden beëindigd. openPetition behoudt zich het recht voor om in controversiële zaken achteraf bronnen op te vragen of essentiële feiten te laten aanvullen.

Please provide sources for the following statements: "Through a clandestine network of online news outlets, fake NGOs and phony websites, India has misled European institutions and its citizens through deliberate disinformation campaigns." "this deceitful network, its operator and affiliated online fake news platforms such as “EPtoday,” “EU Chronicles” and Asian News International (ANI) would send a strong message to the perpetrators and other actors involved propagating fake news and disinformation in the EU." "For fifteen years, India operated a network of online news outlets, NGOs and websites to spread fake news and false information at the UN and the EU to malign its adversaries, including Pakistan and China." "The network was organized and operated under the supervision of Ankit Srivastava through his India based Srivastava Group. The network’s operations in the EU and Geneva were controlled by Madi Sharma through her NGO Women’s Economic and Social Think Tank (WESTT). According to the EU DisinfoLab’s investigative report of December 9, 2020, online news outlets, including “EU Chronicles” and "EPtoday" operated fake news campaigns against Pakistan. ANI, which is the largest online new agency in India, amplified these fake news stories by feeding it to the mainstream Indian media. These online outlets impersonated to be the official EU media channels. "EPtoday" violated the ban imposed by the EU in 2019 and restarted its fake news operation under "EU Chronicles." India has exploited individual MEPs and used statements attributed to them as official position of the EU."


Café Alegria Openen

Reden van blokkeren:

Petities met directe of indirecte reclame voor eigen producten, diensten of partijen, zullen worden beëindigd. Petities met directe of indirecte reclame voor partijen zijn toegestaan als de partij zelf met de petitie is begonnen. Petities van sympathisanten of leden van een partij die directe of indirecte reclame voor partijen bevatten, zijn niet toegestaan.

De petitie is alleen gebaseerd op zelfpromotie en is daarom onderbroken. www.gofundme.com/f/portugees-cafe?sharetype=teams&member=3755144&utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na+share-sheet&pc_code=wa_co_dashboard_a&rcid=e1c64eb59183418192d63409578f2c93


Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen