Shqetësimet e dështuara

mbi temën Privatësia e të dhënave

Çështjet që ishin të pasuksesshme, qoftë për shkak se iniciatorët u tërhoqën ose nuk i dorëzuan ato (brenda 12 muajve nga përfundimi i abonimit), ose sepse vendimmarrësit nuk u përgjigjën (brenda 12 muajve nga dorëzimi) ose sepse vendimmarrësit nuk arritën të marrin një vendim (brenda 24 muajve pas paraqitjes).

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

Ne mbështesim

openPetition International