Neúspešné obavy

na Ochrana údajov

Problémy, ktoré boli neúspešné buď preto, že iniciátori stiahli alebo ich nepredložili (do 12 mesiacov od ukončenia predplatného) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neodpovedali (do 12 mesiacov od predloženia) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neprijali rozhodnutie (do 24 mesiacov od predloženia) .

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition je vytvoriť voľný a neziskový platformu, na ktorej občania spoločným záujmom verejnosti, organizovať a zapojiť sa do dialógu s politikou.

Podporujeme

openPetition International