Nepavykę susirūpinimai

tema Privatumo politika

Klausimai, kurie buvo nesėkmingi dėl to, kad iniciatoriai juos atsiėmė arba nepateikė (per 12 mėnesių nuo prenumeratos pabaigos), arba dėl to, kad sprendimų priėmėjai neatsakė (per 12 mėnesių nuo pateikimo dienos), arba dėl to, kad sprendimų priėmėjai nepriėmė sprendimo (per 24 mėnesius nuo pateikimo).

Padėkite stiprinti pilietinį dalyvavimą. Mes norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas, išliekant nepriklausomam.

Reklamuokite dabar

openPetition yra padaryti nemokamai ir ne pelno platformą, kurioje piliečiai bendras rūpestis viešumoje, organizuoti ir palaikyti dialogą su politikos.

Mes palaikome

openPetition International