Nisma të bllokuara

mbi temën Privatësia e të dhënave

Këto nisma shkelin Kushtet e Përdorimit. Iniciatorët nuk kanë paraqitur një version të rishikuar brenda afatit të caktuar. Për arsye transparence, arsyeja e pezullimit dhe teksti i iniciativës mbeten të dukshme. ju mund të protestoni mbylljen e peticionit.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

Ne mbështesim

openPetition International