Blokkerte initiativ

om emnet Personvern

Disse initiativene er mot våre betingelser for bruk. Initiativtakerne sendte ikke inn en revidert versjon innen den fastsatte fristen. Av åpenhetsgrunner forblir årsaken til blokkering og initiativteksten synlig. Det kan reises innvendinger mot blokkering.

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå

openPetition er å lage en fri og non-profit plattformen som innbyggerne en felles interesse i offentligheten, organisere og engasjere seg i dialog med politikk.

Vi støtter

openPetition International