lyckade problem

på tema Kultur

Dessa initiativ har uppnått eller delvis uppfyllt sina mål. Initiativtagarna bestämmer när ett initiativ har lyckats. Vad ditt engagemang och petition kan göra kommer du att lära dig här.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

Vi stöder

openPetition International