Vellykkede bekymringer

om emnet Kultur

Disse initiativene har oppnådd eller delvis oppfylt deres mål. Når et initiativ er vellykket, bestemmer initiativtakerne. Hva ditt engasjement og kampanjer kan gjøre, vil du lære her.

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå

openPetition er å lage en fri og non-profit plattformen som innbyggerne en felles interesse i offentligheten, organisere og engasjere seg i dialog med politikk.

Vi støtter

openPetition International