Zakończmy zbrodnie przeciw środowisku naturalnemu w Europie: Inicjatywa obywatelska nadająca Ziemi prawa

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Zachęcamy Komisję Europejską do przyjęcia legislacji wprowadzającej zakaz popełniania zbrodni przeciwko środowisku naturalnemu (rozumianych jako rozległe szkody, zniszczenie lub zanik ekosystemów na wybranym terenie), zapobiegającej temu zjawisku i udaremniającej je. 1. Klasyfikacja zbrodni przeciwko środowisku naturalnemu jako czynów kryminalnych i umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności osób prawnych i fizycznych za ich popełnienie według zasady odpowiedzialności za podwładnego. 2. Wprowadzenie zakazu popełniania zbrodni przeciwko środowisku naturalnemu i zapobieganie im na terytoriach europejskich oraz morskich obszarach objętych prawem UE, a także wszelkim działaniom poza UE popełnionym przez obywateli UE lub osoby prawne zarejestrowane w UE. 3. Zapewnienie zrównoważonej gospodarki w okresie przejściowym.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now