Sustabdykime Ekocidą Europoje: Piliečių Iniciatyva už Gamtos Teises

Petitioner not public
Petition is directed to
Europos Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Kviečiame Europos Komisiją priimti teisės aktus, kurie užkirstų kelią bei uždraustų Ekocidą – veiklą, kurios metu padaroma negrįžtama ar tik per ilgą laiką atstatoma žala aplinkai ir ekosistemai. 1. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn Ekocidą vykdančius fizinius ir juridinius asmenis, kurie būtų įpareigoti atsakyti už Ekocido veiklą pagal vado atsakomybės principą. 2. Užkirsti kelią ir uždrausti bet kokią Ekocido veiklą Europos teritorijoje ir jūrinėse teiritorijose, veikiančiose pagal ES teisės aktus, bei ES piliečių ir juridinių asmenų vykdomam Ekocidui teritorijose už ES ribų. 3. Numatyti pereinamąjį laikotarpį teisės aktų įsigalėjimui siekiant užtikrinti tvarią ekonomiką.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now