Pārtraucam ekocīdu Eiropā: pilsoņu iniciatīva dot zemei tiesības

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Mēs aicinām Eiropas Komisiju pieņemt likumdošanu, kas aizliegtu, novērstu un apsteigtu ekocīdu – noteiktās teritorijas plašu postījumu, ekosistēmu iznīcināšanu vai pazudināšanu. 1. Kriminalizēt ekocīdu un garantēt, ka fiziskās un juridiskās personas, pastrādājot ekocīdu, var tikt sauktas pie atbildības saskaņā ar augstākās atbildības principu. 2. Aizliegt un novērst ekocīdu Eiropas teritorijās vai jūras teritorijās, kuras pārrauga ES likumdošana, kā arī aizliegt un novērst darbības, kuras pastrādājušas ES reģistrētas juridiskas personas vai ES pilsoņi ārpus ES. 3. Paredzēt pārejas periodu, lai veicinātu ilgstspējīgu ekonomiku.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now