Ας σταματήσουμε την Οικοκτονία: Μια πρωτοβουλία των πολιτών να αναγνωριστούν τα δικαιώματα της Γης

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Εμείς, ως Ευρωπαίοι πολίτες καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει υπέρ της απαγόρευσης και της πρόληψης της Οικοκτονίας, της εκτενούς καταστροφής ή της απώλειας των οικοσυστημάτων μιας συγκεκριμένης επικράτειας. 1. Να ποινικοποιηθεί η Οικοκτονία και να εξασφαλισθεί ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα καθίστανται υπεύθυνα για τη διάπραξη Οικοκτονίας σύμφωνα με την αρχή της ευθύνης του εντολέα. 2. Να απαγορευθεί και να προληφθεί οποιαδήποτε πράξη Οικοκτονίας στη χερσαία και θαλάσσια επικράτεια που διέπονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης και τα αδικήματα που διαπράττονται εκτός της Ε.Ε. από Ευρωπαίους υπηκόους ή από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ε.Ε. 3. Να δοθεί μία μεταβατική περίοδος προς διευκόλυνση της βιώσιμης οικονομίας.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now