Да спрем унищожението на природата (Екоцида) в Европа: Да дадем права на Земята чрез гражданска инициатива

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Бихме искали да приканим Европейската комисия да приеме закон, който да забранява и предотвратява нанасянето на масови щети, увреждане или загуба и премахване на екосистеми в определени територии. 1. Да се криминализира унищожението на природата (екоцидът) и да се гарантира, че физически и юридически лица могат да бъдат подвеждани под отговорност въз основа на принципите за командна отговорност. 2. Да се забрани и предотвари всякакъв екоцид, извършен на европейски територии, включително морски теритиории, попадащи под европейското законодателство, както и да се забранят и предотвратят всякакви такива деяния извършвани от регистрирани юридически лица или граждани на ЕС извън границите на Европейския съюз. 3. Да се предвиди прежоден период, за да се осигурят устойчиви икономически условия.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now