Lõpetame ökotsiidi Euroopas: kodanike algatus andmaks Maale õigused

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Meie kutsume Euroopa Komisjoni üles vastu võtma õigusakte, mis keelaks, hoiaks ära ning ennetaks ökotsiidi, mis on konkreetse ala ökosüsteemide ulatuslik kahjustus, hävitamine või kadu. 1. Kriminaliseerida ökotsiid ning tagada, et füüsilisi ja juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele ökotsiidi sooritamise eest vastavalt ülema vastutuse printsiibile. 2. Keelustada ja ennetada iga ökotsiid Euroopa territooriumil või EL’i õigusruumi kuuluval mereterritooriumil, nagu ka tegevused väljaspool EL’i, mis on sooritatud EL’is registreeritud juriidiliste isikute või EL’i kodanike poolt. 3. Tagada üleminekuperiood võimaldamaks jätkusuutlik majandus.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now