Stoppa Ekocid i Europa: Ett Medborgarinitiativ för Jordens Rättigheter

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vi uppfordrar Europeiska Kommissionen att anta lagar för att förbjuda, förhindra och förebygga Livsmiljöförstörelse, d.v.s. den omfattande skada, ödeläggelse och förlust av ekosystem i ett givet territorium. 1. Kriminalisera Livsmiljöförstörelse och säkerställ att fysiska och juridiska personer kan hållas ansvariga för begången Livsmiljöförstörelse enligt principen om överordnat ansvar. 2. Förbjud och förhindra all Livsmiljöförstörelse på europeiskt territorium eller maritimt territorium som faller under EU:s lagstiftning, samt för alla handlingar begångna utanför EU där förövaren är EU-registrerad juridisk person eller EU-medborgare. 3. Ombesörj en övergångsperiod för att underlätta en hållbar ekonomi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now