Za socialno Evropo! Za okrepljeno sodelovanje držav članic proti revščini v Evropi

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Spodbujanje sodelovanja med državami članicami EU pri boju proti socialni izključenosti, s čimer naj bi se število ljudi, ki živijo pod pragom revščine, znižalo na manj kot 3 % Komisijo pozivamo, naj si odločneje prizadeva za resnično socialno Evropo, tako da spodbudi sodelovanje med državami članicami EU pri boju proti socialni izključenosti, s čimer naj bi se število ljudi, ki živijo pod pragom revščine (trenutno jih je 16 %), znižalo na manj kot 3 %.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now