Sociální Evropa je naléhavě nutná! Za posílenou spolupráci členských států proti chudobě v Evropě

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Podpora spolupráce mezi členskými státy EU za účelem boje proti sociálnímu vyloučení s cílem snížit podíl osob žijících pod hranicí chudoby v Evropské unii pod hranici 3 %. Vyzýváme Evropskou komisi, aby začala aktivně budovat skutečnou sociální Evropu tímto způsobem: aby navrhla podpořit spolupráci mezi členskými státy EU za účelem boje proti sociálnímu vyloučení s cílem snížit podíl osob žijících pod hranicí chudoby v Evropské unii (v současnosti 16 %) pod hranici 3 %.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now