Sosiaalista Eurooppaa edistämään! Jäsenvaltiot torjumaan tiiviimmässä yhteistyössä köyhyyttä Euroopassa

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Rohkaistaan EU:n jäsenvaltioita keskinäiseen yhteistyöhön sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa siten, että tavoitellaan köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten osuuden pudottamista alle kolmeen prosenttiin. Kehotamme komissiota ryhtymään toimiin tosiasiallisen sosiaalisen Euroopan rakentamiseksi seuraavalla tavalla: komissio ehdottaa, että EU:n jäsenvaltioita kannustetaan yhteistyöhön sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa siten, että tavoitellaan köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten osuuden (nykyisin 16 prosenttia) pudottamista alle kolmeen prosenttiin.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now