Niech jak najszybciej nadejdzie Europa socjalna! Zacieśnienie współpracy państw członkowskich w celu walki z ubóstwem w Europie

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 supporters 0 in European Union
Petition process is finished
0 supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Zachęcenie państw członkowskich UE do współpracy na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, tak by odsetek osób żyjących poniżej progu ubóstwa spadł poniżej 3%. Zachęcamy Komisję do podjęcia stanowczych działań na rzecz stworzenia prawdziwej Europy socjalnej: Komisja powinna zaproponować zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi UE w celu walki z wykluczeniem społecznym, tak by odsetek osób żyjących poniżej progu ubóstwa (obecnie 16%) spadł poniżej 3%.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now