Mitte oodata sotsiaalse Euroopa loomisega! Tõhustada liikmesriikide koostööd võitluses sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu Euroopas

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Innustada ELi liikmesriikide koostööd, võitlemaks sotsiaalse tõrjutuse vastu, et allpool vaesuspiiri elavaid inimesi oleks vähem kui 3 %. Me kutsume komisjoni üles panustama aktiivselt tõeliselt sotsiaalse Euroopa loomisse: selleks peab komisjon innustama ELi liikmesriike koostööle, et võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu, seades eesmärgiks selle, et allpool vaesuspiiri elavate inimeste osakaal (mis praegu ulatub 16 %ni) oleks väiksem kui 3 %.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now