Naliehavo potrebujeme sociálnu Európu! Za užšiu spoluprácu členských štátov v boji proti chudobe v Európe

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v rámci boja proti sociálnemu vylúčeniu s cieľom znížiť podiel osôb žijúcich pod hranicou chudoby pod 3 %. Vyzývame Európsku komisiu, aby začala dôraznejšie budovať skutočnú sociálnu Európu tak, že navrhne podporovanie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v rámci boja proti sociálnemu vylúčeniu s cieľom znížiť podiel osôb žijúcich pod hranicou chudoby (v súčasnosti je to 16 %) pod 3 %.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now