Κοινωνική Ευρώπη επειγόντως! Για μια ενισχυμένη συνεργασία των κρατών μελών με στόχο τον περιορισμό της φτώχειας στην ΕΕ

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Προαγωγή της συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα τη μείωση σε λιγότερο από 3 % του ποσοστού όσων διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας Καλούμε την Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση για την οικοδόμηση μιας πραγματικής κοινωνικής Ευρώπης, με την εξής μέθοδο: να προτείνει την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο τη μείωση σε λιγότερο από 3 % του ποσοστού των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας (σημερινό ποσοστό: 16 %).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now