Бързо към социална Европа! За засилено сътрудничество между държавите членки срещу бедността в Европа

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

да се насърчи сътрудничеството между държавите членки на ЕС за борба със социалното изключване с цел броят на хората, живеещи под прага на бедността да се сведе под равнището от 3 %. Призоваваме Комисията да пристъпи към решителни действия за изграждането на истинска социална Европа като: предложи да се насърчи сътрудничеството между държавите членки на ЕС за борба със социалното изключване с цел броят на хората, живеещи под прага на бедността (понастоящем 16 %) да се сведе под равнището от 3 %.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now