Vänta inte med ett socialt Europa! För ett stärkt samarbete mellan medlemsstaterna mot fattigdom i Europa.

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2014
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Uppmuntra samarbete mellan EU-medlemsstaterna i kampen mot social utestängning i syfte att se till att andelen personer som lever under fattigdomsgränsen blir mindre än 3 %. Vi uppmanar kommissionen att arbeta offensivt för att bygga upp ett verkligt socialt Europa på följande sätt: Kommissionen bör uppmuntra samarbete mellan EU-medlemsstaterna i kampen mot social utestängning i syfte att se till att andelen personer som lever under fattigdomsgränsen (i dagsläget 16 %) blir mindre än 3 %.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now