Umwelt

W sprawie zaprzestania nielegalnego pozyskiwania drewna w Rumunii 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że od 2016 r., gdy system nadzoru lasów za pośrednictwem satelity został zawieszony z powodu presji politycznej, nielegalne pozyskiwanie drewna znacznie się zwiększyło. Składający petycję jest zaniepokojony wpływem agresywnego wylesiania na środowisko, zdrowie ludzi i gospodarkę oraz zwraca się o przyjęcie i wdrożenie pilnych środków mających na celu ochronę rumuńskich lasów. Wzywa on również do przyjęcia europejskich przepisów zobowiązujących producentów i sprzedawców produktów z drewna do oznaczania, skąd pochodzi drewno, i rejestrowania się w europejskiej bazie danych.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international