Временно отменяване на климатично-енергийния пакет на ЕС

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Временно отменяване на климатично-енергийния пакет на ЕС от 2009 година (с изключение на клаузите, отнасящи се до енергийна ефективност) и на по-нататъшните климатични уредби, до подписване на международен договор относно емисия на CO2 от най-големи емитенти, като Китай, САЩ и Индия. 1.Спиране на климатичната политика на ЕС, прахосваща стотици милиарди евро за неефективни едностранни климатични действия по време на стопанската криза. 2.Спиране на "carbon leakage" – експорт на работни места и на предприятия в развиващите се страни, където не съществат климатични уредби. 3.Понижаване на цените на горива и енергия, повишаване на заетостта и намаляване на «енергийната нищета», което ще увеличи обществената свързаност и ще намали общественото изключване. 4.Повишаване на енергийната сигурност чрез създаване на страните-членки на възможност за използване на техните собствени енергийни ресурси.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now