Αναστολή του Πακέτου Ενέργειας & Κλίματος της Ευρωπαικής Ένωσης.

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Αναστολή του Πακέτου Ενέργειας & Κλίματος 2009 της ΕΕ (εκτός από τις ρήτρες της ενεργειακής απόδοσης) και περαιτέρω ρυθμίσεις σχετικά με το κλίμα, μέχρι μια συμφωνία για το κλίμα να υπογραφεί από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές CO2 στο κόσμο - την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ινδία. 1. Να σταματήσει η αναποτελεσματική κλιματική πολιτική της ΕΕ η οποία είναι υπεύθυνη για τη σπατάλη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε μία μονομερή δράση για το κλίμα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. 2. Να σταματήσει το λεγόμενο "carbon leakage " - δηλαδή η εξαγωγή των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν νομοθεσία για το κλίμα. 3. Να μειωθεί το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας, να αυξηθεί η απασχόληση και να μειωθεί η "ένδεια καυσίμων". Αυτό θα αυξήσει την κοινωνική συνοχή και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. 4. Η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους δικούς τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now