Sospensjoni tal-pakkett tal-klima u l-energija tal-unjoni Ewropea

Petitioner not public
Petition is directed to
Kummissjoni Ewropea
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Sospensjoni tal-pakkett tal-klima u l-energija tal-unjoni Ewropea ( hlief ghall-klawsoli tal-efficjenza energetika) u aktar regoli tal-klima sa mal-qbil fuq il-klima ikun iffirmat mill-akbar produtturi ta' CO2 - ic-Cina, l-istati Uniti u l-Indja. 1 Li nwaqqfu il-hela ta' biljuni ta' Ewro fuq azzjonijiet unilaterali ineffettivi fuq il-klima fi zmien ta' krizi ekonomika. 2 biex inwaqqfu illikjar ta' carbon - esportazzjoni ta' xogholijiet u bizniz lejn pajjizi li qed jizviluppaw minghajr legizlazzjoni tal-klima. 3 Li nrahsu l-energija u l-fjuwil, inzidu x-xoghol u nnaqqsu l-faqar. Dan izid koezjoni socjali u jnaqqas l-eskluzjoni socjali. 4 biex inzidu sigurta energetika billi nhallu l-istati membri juzaw ir-rizorsi naturali energetici tal-istati membri.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now