Pozastavenie Klimaticko-energetického balíka EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Pozastavenie Klimaticko-energetického balíka EU z roku 2009 (S vylúčením klauzúl, ktoré sa týkajú energetickej efektivity) a ďalších klimatických regulácii, do doby podpísania medzinárodnej dohody, týkajúcej sa emisií CO2, najväčšími eminentmi ako sú Čína,USA a India. 1.Zastavenie klimatickej politiky EU, ktorá plytvá stovkami miliónov eur na neefektívne jednostranné klimatické činnosti v dobe ekonomickej kríze. 2.Zastavenie „carbonleakage“ – exportu pracovných miest a podnikov do rozvíjajúcich sa krajín, v ktorých neexistujú klimatické regulácie. 3.Zníženie cien pohonných hmôt a energie, zväčšenie zamestnanosti a zmenšenie „energetickej chudoby“, čo zväčši sociálnu kohéziu a zmenší sociálne vylúčenie. 4.Zväčšenie energetickej bezpečnosti formou umožnenia členským štátom používať vlastné energetické zdroje.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now