Pozastavenie Klimaticko-energetického balíka EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Pozastavenie Klimaticko-energetického balíka EU z roku 2009 (S vylúčením klauzúl, ktoré sa týkajú energetickej efektivity) a ďalších klimatických regulácii, do doby podpísania medzinárodnej dohody, týkajúcej sa emisií CO2, najväčšími eminentmi ako sú Čína,USA a India. 1.Zastavenie klimatickej politiky EU, ktorá plytvá stovkami miliónov eur na neefektívne jednostranné klimatické činnosti v dobe ekonomickej kríze. 2.Zastavenie „carbonleakage“ – exportu pracovných miest a podnikov do rozvíjajúcich sa krajín, v ktorých neexistujú klimatické regulácie. 3.Zníženie cien pohonných hmôt a energie, zväčšenie zamestnanosti a zmenšenie „energetickej chudoby“, čo zväčši sociálnu kohéziu a zmenší sociálne vylúčenie. 4.Zväčšenie energetickej bezpečnosti formou umožnenia členským štátom používať vlastné energetické zdroje.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now