Odložitev Podnebno-energetskega svežnja EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Odložitev Podnebno-energetskega svežnja EU iz leta 2009 (razen klavzul o energetski učinkovitosti) in nadaljnjih energetskih ureditev do podpisa mednarodne pogodbe o emisiji CO2 s strani največjih onesnaževalcev kot so Kitajska, ZDA in Indija. 1.Ustavitev podnebne politike EU, ki zapravlja stotine milijard evrov za neučinkovita enostranska podnebna dejanja v času ekonomske krize. 2.Ustavitev »carbon leakage« - izvoza delovnih mest in podjetij v države v razvoju, kjer ne obstajajo podnebni predpisi. 3.Znižanje cen goriv in energije, povečanje zaposlovanja in zmanjšanje »energetske revščine«, kar bo prispevalo k večji družbeni kohezivnosti in zmanjšalo socialno izključenost. 4.Povečanje energetske varnosti tako, da se omogoči državam-članicam, da uporabljajo lastne vire energije.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now