ES Klimato ir energetikos paketo sustabdymas

Petitioner not public
Petition is directed to
Europos Komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

2009 m. ES Klimato ir energetikos paketo (išskyrus su energetikos efektyvumu susijusias išlygas) ir tolesnių klimatą reguliuojančių teisės aktų sustabdymas, kol didžiausieji CO2 emitentai, tokie kaip Kinija, JAV ir Indija, pasirašys su CO2 emisija susijusią tarptautinę sutartį. 1. ES klimato politikos sustabdymas, kuri ekonomikos krizės metu šimtus milijardų euro eikvoja neefektyviems vienašališkiems klimato veiksmams 2. "carbon leakage" – darbo vietų ir įmonių eksporto į besivystančias šalis, kur nėra su klimatu susijusių teisinių reguliavimų – sustabdymas.
3. Kuro ir energijos kainų mažinimas, užimtumo didinimas ir „energetinio skurdo“ mažinimas, kas padidins visuomenės sanglaudą ir sumažins socialinę atskirtį. 4. Energetinio saugumo didinimas, suteikiant šalims – narėms galimybę naudoti nuosavus energetinius išteklius.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now