ELi kliima- ja energiapaketi peatamine

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

ELi 2009. aasta energia- ja kliimapaketi (v.a energiasäästlikkust puudutavate klauslite) ja edasiste kliimavaldkonda puudutavate normatiivaktide peatamine kuni rahvusvahelise kliimakokkuleppe allkirjastamiseni selliste suurte CO2-heitkoguste tekitajatega nagu Hiina, USA ja India. 1. Peatada ELi kliimapoliitika, mille tulemusena raisatakse majanduskriisi perioodil ebaefektiivsele ühepoolsele tegevusele kliimavaldkonnas sadu miljardeid eurosid. 2. Peatada nn kasvuhoonegaaside heite ülekandumine, mille korral paiknevad töökohad ja ettevõtted ümber arengumaadesse, kus kasvuhoonegaaside heitele ei kehti seadusandlikke piiranguid. 3. Alandada kütuse ja elektrienergia hinda, luua juurde töökohti, vähendada kütteostuvõimetust, et tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja vähendada sotsiaalset tõrjutust. 4. Tugevdada energiavarustuskindlust, andes ELi liikmesriikidele võimaluse oma energiavarusid kasutada.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now