Versorgung

относно изключването на пътници от обратни полети, ако те не са използвали полет за отиване 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията счита, че това е нарушение на неговите права на потребител, тъй като неизползването на полета за отиване е довело непосредствено до изключването му от полета за връщане. Той обяснява, че за служебно пътуване от Копенхаген до Мюнхен е трябвало да направи нова резервация за по-ранен полет за отиване. При все това той счита, че това не е основателна причина да му бъде отказано разрешение да се качи на вече резервиран полет за връщане. Вносителят смята, че има правото за използва полет за връщане, за който вече е платил, и че действието на въздушния превозвач съставлява незаконно експроприиране и нарушение на договор.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international