Zusammenleben

от името на асоциацията „Световна федерация на профсъюзите“, относно затрудненото положение на работниците мигранти във Фоджа, Италия 

World Federation of Trade Unions
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от сериозното положение, което засяга множество мигранти, които извършват селскостопанска дейност в полята в близост до Риняно, в близост до Фоджа, Пулия, Италия. Той критикува липсата на внимание към тези сезонни работници мигранти, които са експлоатирани от земевладелци и са принудени да работят в нечовешки условия, без синдикална защита и при ужасни хигиенни и здравни условия. Той призовава за подобряване на условията на тези работници мигранти, по-специално по отношение на жилищното настаняване, достъпа до вода, канализация, социална сигурност и транспорт.

Thank you for your support, World Federation of Trade Unions

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international