Migration

Om genomförandet i Irland av direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet 

Nial Pickering
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 6 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren klagar över ett påstått olagligt genomförande i Irland av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Framställaren, en brittisk medborgare som bor med sin vietnamesiska fru och sin dotter, som har dubbelt medborgarskap, i Turkiet hävdar att de irländska myndigheterna har vägrat att utfärda en visering till hans fru på grund av en misstanke om att den nationella invandringslagstiftningen skulle kringgås. Framställaren anser att en sådan vägran står i strid med hans fria rörlighet och rätt till ett familjeliv.

Thank you for your support, Nial Pickering

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now