Нещо повече от образование – формиране на активни и отговорни граждани

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Набор от насърчителни мерки, включително подкрепа и мониторинг, за развитие на гражданското образование в учебните програми на всички нива на формалното образование в цяла Европа, с цел формиране на демократичните граждани. Демократичното общество разчита на участието на гражданите, споделените ценности и способността за критично мислене. Комисията следва да подкрепя държавите членки в техните отговорности да дадат възможност на младите хора от всички обществени среди да развиват умения за отговорно участие в обществото. Действията за насърчаване на сближаването следва да бъдат координирани в рамките на целия Съюз чрез определяне на дългосрочна програма, създаване на целеви показатели, предоставяне на подкрепа за държавите, извършване на периодични оценки и обмен на най-добри практики.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now