Нещо повече от образование – формиране на активни и отговорни граждани

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Набор от насърчителни мерки, включително подкрепа и мониторинг, за развитие на гражданското образование в учебните програми на всички нива на формалното образование в цяла Европа, с цел формиране на демократичните граждани. Демократичното общество разчита на участието на гражданите, споделените ценности и способността за критично мислене. Комисията следва да подкрепя държавите членки в техните отговорности да дадат възможност на младите хора от всички обществени среди да развиват умения за отговорно участие в обществото. Действията за насърчаване на сближаването следва да бъдат координирани в рамките на целия Съюз чрез определяне на дългосрочна програма, създаване на целеви показатели, предоставяне на подкрепа за държавите, извършване на периодични оценки и обмен на най-добри практики.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now