Meer dan onderwijs - vorming van actieve en verantwoordelijke burgers

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Een pakket van stimulerende maatregelen, waaronder begeleiding en monitoring, om burgerschapsvorming in onderwijsprogramma’s op alle niveaus van het formeel onderwijs te ontwikkelen in heel Europa, met als streven om democratische burgers te vormen. Een democratische samenleving is afhankelijk van participatie van de burgers, hun gedeelde waarden en hun vermogen tot kritisch denken. De Commissie zou de lidstaten moeten ondersteunen bij hun taak om jongeren uit alle milieus in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen om op verantwoorde wijze deel te nemen aan de samenleving. Om de samenhang te bevorderen zou er gecoördineerde actie moeten komen in de hele Unie, met de formulering van een langetermijnagenda, het creëren van benchmarks, het bieden van ondersteuning aan lidstaten, het uitvoeren van periodieke evaluaties en het uitwisselen van beste praktijken.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now