openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Meer dan onderwijs - vorming van actieve en verantwoordelijke burgers Meer dan onderwijs - vorming van actieve en verantwoordelijke burgers
  • Von: Paul Lambertus Smits
  • An: Europese Commissie
  • Region: Europäische Union mehr
  • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
    Sprache: Niederländisch
  • Sammlung beendet

Kurzlink

Meer dan onderwijs - vorming van actieve en verantwoordelijke burgers

-

English

Een pakket van stimulerende maatregelen, waaronder begeleiding en monitoring, om burgerschapsvorming in onderwijsprogramma’s op alle niveaus van het formeel onderwijs te ontwikkelen in heel Europa, met als streven om democratische burgers te vormen.

Begründung:

Een democratische samenleving is afhankelijk van participatie van de burgers, hun gedeelde waarden en hun vermogen tot kritisch denken. De Commissie zou de lidstaten moeten ondersteunen bij hun taak om jongeren uit alle milieus in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen om op verantwoorde wijze deel te nemen aan de samenleving. Om de samenhang te bevorderen zou er gecoördineerde actie moeten komen in de hele Unie, met de formulering van een langetermijnagenda, het creëren van benchmarks, het bieden van ondersteuning aan lidstaten, het uitvoeren van periodieke evaluaties en het uitwisselen van beste praktijken.

De artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Berlin, 21.10.2016 (aktiv bis 06.10.2017)


Debatte auf openPetition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-ArgumentDies ist eine Initative von Paul Lambertus Smits

>>> Link zur Seite der Initative