Vairāk nekā izglītība — aktīvu un atbildīgu pilsoņu audzināšana

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Veicināšanas pasākumu kopums, tostarp atbalsts un uzraudzība, ar mērķi visā Eiropā visu līmeņu formālās izglītības programmās izvērst mācības par pilsoniskumu, lai audzinātu demokrātiskus iedzīvotājus. Demokrātiskas sabiedrības pamatā ir pilsoņu līdzdalība, kopīgas vērtības un spēja kritiski domāt. Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstis, kuru pienākums ir nodrošināt, lai jaunieši no visām sabiedrības grupām varētu attīstīt spējas, kas viņiem ļauj atbildīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Lai sekmētu kohēziju, attiecīgā rīcība būtu jākoordinē visā Eiropas Savienībā, paredzot ilgtermiņa programmu, izstrādājot kritērijus, sniedzot atbalstu valstīm, veicot periodisku novērtēšanu un apmainoties ar labākās prakses piemēriem.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now